Hva er kunstig intelligens?

I Arne Krokans andre forelesning i Digital Markedsføring sto temaet kunstig intelligens på agendaen. Før forelesningen sto begrepet litt diffust for meg, og det har derfor vært interessant å sette seg inn i hva kunstig intelligens egentlig er for noe. 

Begrepet kunstig intelligens dukker stadig opp i ulike sammenhenger, og for noen vil begrepet gi assosiasjoner til menneskelignende roboter, mens andre heller forbinder kunstig intelligens med behandling av data. Men hva er egentlig definisjonen på kunstig intelligens, eller KI som det ofte forkortes til, og hva kan klassifiseres som KI? 

I søket etter et godt svar på dette har jeg kommet til at det ikke finnes en klar definisjon av hva kunstig intelligens er for noe. Nettsiden elementsofai.com omtaler definisjonen av KI slik:

“Ikke engang forskere innen kunstig intelligens har noen presis definisjon på hva KI er. Som forskningsfelt omdefineres kunstig intelligens hele tiden ved at noen fagområder ikke lenger ansees som deler av KI, mens nye fagområder dukker opp.”

For å få en bedre forståelse av kunstig intelligens vil det nok være hensiktsmessig å i første omgang se på hva intelligens egentlig betyr.  Howard Gardner skiller mellom åtte ulike intelligenser i boken Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, fra 1983:

 • Relasjoner – forstå mennesker
 • Selvinnsikt – forstå seg selv
 • Bodysmart – kroppslig
 • Bildesmart – visuell
 • Musikalsk
 • Ordsmart – språklig
 • Logisk / matematisk
 • Naturalistisk – forstå naturen

Hvor mange av disse intelligensene må til for å kunne definere noe som et KI-system? Og hvor mange av disse er det i det hele tatt mulig å få til ved hjelp av KI-metoder? I Arne Krokans forelesning om KI fikk vi kjennskap til turingtesten, en test hvis formål er å nettopp teste en datamaskins intelligens og dermed kunne klassifisere den som et KI-system. Testen som ble offentliggjort i 1950 i tidsskriftet Mind, under tittelen Computing machinery and intelligence, av Alan Turing, gikk i korte trekk ut på at et menneske skal kommunisere med like spørsmål til et levende menneske og en datamaskin. Om forsøkspersonen til slutt ikke klarer å avgjøre hvem av respondentene som er en datamaskin, har maskinen bestått testen og kan ifølge Turing regnes som intelligent.                     

Illustrasjon: https://copyleaks.com/blog/natural-language-processing-for-plagiarism-checker/

I 2014 kunne mediene melde at dataprogrammet Eugene Goostman er første datasystem som noen gang har bestått turingtesten. Ved å overbevise 33% av dommerne skal Eugene Goosman ha passert Turings krav på 30% og ble dermed av mange klassifisert som intelligent. Det skal imidlertid sies at ikke alle lot seg overbevise, og flere kritikere hevder fortsatt at ingen maskin til dags dato har bestått testen. 

Kilde: https://www.bbc.com/news/technology-27762088

En av årsakene til denne uenigheten er nok at begrepet kunstig intelligens, som tidligere nevnt, ikke har en klar allmenn definisjon og dermed brukes ulikt fra person til person. Jeg syntes derfor det var interessant å lese artikkelen Mange lar seg lure, meiner forskar: Her er sju mytar om kunstig intelligens, i Framtida.no 11.01.21. I artikkelen besvarer Morten Goodwin, professor ved UiA, syv vanlige myter om KI, og gir dermed også et litt klarere svar på mitt spørsmål om hvilke av Gardners intelligenser en maskin vil være i stand til å tilegne seg. Om Intelligente maskiner vil kunne bli bevisste svarer Goodwin:

“Det er vanleg å tenkje at sidan intelligens og bevisstheit er nært knytt saman, vil den eine følgje av den andre. Sjølv om maskinane blir stadig meir intelligente, så er det ikkje gitt at det også gir evne til å føle smerte, eller evne til å ha opplevingar.”

Evnen til å ha relasjoner og selvinnsikt er nok dermed per dags dato utelukket hos selv de mest kompliserte AI-systemer. Når det kommer til de logisk / matematiske, visuelle og musikalske intelligensene ser en derimot stadig fremskritt innen KI-teknologien. Gjennom elementsofai´s nettkurs (som forøvrig er gratis og tilgjengelig for alle) får en et tydelig innblikk i prosessene i KI-systemer og beslektede fagområder.

Først og fremst inngår kunstig intelligens under fagområdet informatikk som omhandler matematikk, logikk og lingvistikk. Deretter finner vi under kunstig intelligens, delområdet maskinlæring. Maskinlæring defineres av elementsofai som: “Systemer som blir bedre til å løse en bestemt oppgave når mengden av informasjon og erfaring øker.” Maskinlæring er nok det mange assosierer med KI, da bruksområdene av maskinlæring består av blant annet systemer for selvdrevne biler og bilde- og språkgjenkjenning. Under maskinlæring finnes også delområder. Deriblant det som kalles for dyp læring. 

Dyp læring går i korte trekk ut på at datamaskinen skal tilegne seg kunnskap over tid og dermed stadig bli mer intelligent. Av bruksområder er finner vi blant annet ansiktsgjenkjenning som mange vil kjenne igjen fra mobiltelefonene sine. Videre kan man fordype seg i mangfoldige underkategorier og beslektede fagområder under den både spennende og komplekse betegnelsen kunstig intelligens. 

Til sist legger jeg ved en link fra Krokans forelesning med eksempel på et KI-system som har tilegnet seg musikalsk Intelligens: https://openai.com/blog/jukebox/

– Sander Moe Sakstad

One Reply to “Hva er kunstig intelligens?”

 1. Hei Sander!

  Flott innlegg 🙂 Jeg liker perspektivet du har tatt i dette innlegget her, hvor du diskuterer definisjonen på kunstig intelligens og drøfter om de forskjellige definisjonene ved bruk av forskjellige kilder. Du har også tatt med relevante bilder – fortsett sånn! Fint at du også har hyperlinket kildene i teksten slik at det er lett å finne fram til kildene 🙂

  Til neste gang anbefaler jeg at du strukturerer avsnittene dine med underoverskrifter slik at det blir mer oversiktlig å lese. Fint om du også avslutter innleggene dine med en oppsummering av dine viktigste punkter 🙂

  Bra jobbet! Jeg gleder meg til å lese mer 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *