5 barrierer mot klimatiltak

I artikkelen “5 barrierer mot klimatiltak” publisert på forskning.no, tar forsker ved handelshøyskolen BI, Per Espen Stoknes for seg nettopp fem barrierer som bidrar til å motarbeide klimatiltak. 

Følgende barrierer mener Stoknes hindrer klimatiltak:

  1. Oppleves langt borte

Dette forklarer Stoknes med at klimaendringene for mange oppleves så fjernt fra egen hverdag. De færreste ser klare tegn til klimaendringer som smeltende isfjell eller flom og tørke, og har dermed vanskelig for å ta innover seg konsekvensene av endringene som pågår.

  1. Lei av dommedagsvarlser

Stoknes mener at det konstante fokuset på klimaendringenes dramatiske konsekvenser har gjort at vi bevisst unngår den slags informasjon og at vi nærmest er blitt immune mot den. 

  1. Konflikt mellom hva vi vet og hva vi gjør

Her peker Stoknes på forskjellene mellom hva vi vet om miljøet og hva vi faktisk gjør med hensyn til miljøet. Ettersom de fleste av oss vet at å fly er skadelig for miljøet. men likevel flyr regelmessig, har mange en tendens til å unngå å tilegne seg kunnskap om hvilke aspekter av ens liv som er skadelig for miljøet.

  1. Fornektelse

Stoknes peker på fornektelse som en naturlig forsvarsmekanisme hos de fleste mennesker, som tilflukt fra ubehagelige fakta om klimaendringene.

  1. Vår identitet

Her beskriver Stoknes hvordan en bevisst skygger unna informasjon som utfordrer ens egne eksisterende verdier, og mener at om ny innsikt krever at en må forandre seg, skal det mye til for at en tar det inn over seg. 

Hvilke av disse barrierene kan tenkes å stå i veien for Tise’ platform for kjøpmog salg av brukte klær?

Etter å ha lest artikkelen i forskning.no synes jeg det er spennende å se på hvilke av de fem barrierene som er mest relevant for Tise, som jeg og min eksamensgruppe skriver eksamen om i Sosial kommunikasjon. 

Tise som i stor grad baserer seg på en grønn profil og som del av sin av sin forretningsstrategi kommuniserer nettopp den typen informasjon som beskrives av Stoknes i artikkel på forskning.no, kan vel umulig unngå å møte på disse barrierene? 

Skjermbilde: instagram.com/tise

Selv vil jeg tro at barriere nummer to, tre og fem er mest relevant i møte med Tise. De fleste av oss kan nok kjenne seg igjen i å skygge unna ubehagelige fakta. Det er dermed ikke utenkelig at Tise´fokus på å bevisstgjøre sine brukere på klimaendringene og de konsekvensene som følger med, kan bidra til at visse velger å styre unna og velge en annen plattform for kjøp og salg av brukte klær. I tillegg til bevisstgjøringen rundt klimautfordringene ved klesproduksjon forsøker også Tise å oppfordre til å selv reparere slitte klær fremfor å kaste, for så å kjøpe nytt. Her kan det tenkes at barrieren “konflikt mellom hva vi vet og hva vi gjør” gjør seg gjeldende. De fleste av oss er nok ikke klar over hvilke ressurser som skal til for å produsere et nytt par jeans, og hvilket klimaavtrykk dette setter. De fleste velger nok derfor å kaste de hullete buksene i stedet for å sette seg ned å sy dem sammen, til tross for at Tise melder om at hele 89% av sine brukere har nål og tråd hjemme. (se bilde under)

Skjermbilde: instagram.com/tise

Barriere nummer fem – vår identitet, tror jeg i Tise’ tilfelle i stor grad har med nordmenns holdninger til kjøp av brukte klær. til tross for at brukthandel nå i mye større grad enn tidligere sees på som en stueren affære, tror jeg nok fortsatt at det sitter igjen en del stigma rundt det. Som Stoknes skriver krever ny innsikt mye dersom det betyr at en en nødt til å forandre på egne verdier. Å gå fra å handle nye klær til brukte klær kan nok for mange sees på som en vel drastisk omveltning i kampen mot klimaendringene. 

Til slutt i artikkelen publisert på forskning.no legger Stoknes frem løsninger på de fem barrierene mot klimatiltak. Om løsninger på barriere to, tre og fem skriver han:

2. Løsning: Positive rammer

Her foreslår Stoknes å i stedet for å fokusere på de negative sidene ved klimaendringene, heller belyse de positive aspektene ved å ta vare på kloden og de fremskrittene som gjøres.

3.Løsning: Enkle handlinger som utgjør en forskjell

Her foreslår Stoknes å fremme tiltak som gjør det enklere å gjøre gode klimavalg.

5. Løsning: Nye indikatorer og signaler

Her mener Stoknes at vi må snakke mer om hvordan vi som innbyggere, organisasjoner, byer, land osv, kan gjøre for å hindre klimaendringene. på den måten vil slike tiltak lette integreres i en verdisett og ikke lenger virke for drastiske for enkeltpersoner. 

Etter å ha lest om løsningene Stoknes fremlegger, var jeg nysgjerrig på om jeg kunne finne kommunikasjon på Tise’ plattformer som samsvarer med løsningene til de tre barrierene jeg utpekte som mest kritisk for Tise. Følgende innhold fant jeg mes relevant til Stoknes’ løsninger:

Skjermbilde. instagram.com/tise
Skjermbilde. instagram.com/tise
Skjermbilde. instagram.com/tise

Hele artikkelen fra forskning.no finner du her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *